Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fiskeredskap i Stocka

Rederiet Rönnskär AB
Org.nr: 556324-8862
Bolaget skall bedriva fiske, sjöfart, handel med fiskeredskap samt köpa och sälja aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamht.