Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fiskeredskap i Sikfors

Lidmans Fiskeredskap i Sikfors AB
Org.nr: 556213-8627
Bolaget skall till föremål för sin verksamhet ha tillverkning av sport- och fiskeredskap samt idka därmed förenlig verksamhet.