Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fiskeredskap i Råneå

Rånemjärden HB
Org.nr: 969727-2392
Tillverkning av mjärden, ett slags fiskeredskap som ser ut som en bur tillverkat i nät. Försäljning av fisketillbehör. Reparation- och svetsarbeten, punktsvetsning av fiskhalster samt reparationer av fiskeredskap.