Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fiskeredskap i Öckerö

Promaris AB
Org.nr: 556373-4713
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, fastigheter, livsmedel, verktyg, byggnadsvaror, papper, kemisk-tekniska artiklar, fiskeredskap, produkter som är framställda av trä, metaller och syntetiska material, verktyg ...
Öckeröborgen AB
Org.nr: 556723-7622
Bolaget ska bedriva varvsverksamhet, försäljning av fiskeredskap och fisketillbehör, tillverkning av fiskeredskap och tillverkning av fisketillbehör, via dotterbolag, handel med värdepapper och fastighetsförvaltning samt ...