Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fiskeredskap i Nyköping

SPF Fiskeresor AB
Org.nr: 556759-6597
Bolagets ska arrangera fiskeresor och fiskeutflykter, även tillhandahållande av kost, logi och transportmedel samt försäljning och uthyrning av fiskeredskap och därmed förenlig verksamhet.