Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fiskeredskap i Göteborg

El-Ge AB
Org.nr: 556997-5112
Bolaget ska utveckla webbhandelssystem, bedriva webhandel inom fritidsvaror och fiskeredskap jämte driva därmed förenlig verksamhet.
EL-GE Sportfiske AB
Org.nr: 556117-6396
Bolaget skall driva handel med fiskeredskap samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Sveriges Fiskares Producentorganisation, EF
Org.nr: 716445-2000
Föreningen har till ändamål att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen genom ansvar och handläggning och adminstration av de uppgifter som ankommer på producentorganisationer enligt marknadsförordningen inom EU:s gemens ...