Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fiskeredskap i Glommen

Breaskog Fastigheter AB
Org.nr: 556471-2171
Bolaget ska bedriva tillverkning och reparation samt försäljning av fiskeredskap, fiskeutrustning och sportnät och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper och där ...
Tunafjord AB
Org.nr: 556965-4444
Aktiebolaget ska bedriva yrkesmässigt trålfiske i saltvatten samt handel med fiskeredskap, fiskerättigheter, tonnage, kilowatt, effort och fartygstillstånd jämte därmed förenlig verksamhet.