Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fiskeredskap i Gävle

Chimo Fiske AB
Org.nr: 556615-0487
Bolaget ska bedriva import och försäljning av sport- och fiskeredskap ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Gävle Fiskredskap AB
Org.nr: 556309-6790
Bolaget skall bedriva försäljning av båtar, båttillbehör och fiskeredskap ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta värdepapper och fast egendom.
Göran Hörnqvist Förvaltning AB
Org.nr: 556625-1079
Bolaget skall bedriva administration och försäljning inom fiskeredskap, konsultativ rådgivningsverksamhet inom butikshandel samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
NAJC Fiske & Fritid AB
Org.nr: 556825-8734
Aktiebolaget ska bedriva försäljning fiskeredskap, jaktredskap och tillbehör samt därmed förenlig verksamhet.