Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fisk i Falkenberg

Falkenbergs Laxrökeri försäljnings AB
Org.nr: 556790-8776
Bolaget ska bedriva beredning och handel med fisk samt handel med och förvaltning av värdepapper, konsultverksamhet avseende företagsorganisation, information och administration, friskvård samt därmed förenlig verksamhet ...
Gerrys Fisk AB
Org.nr: 556806-5881
Bolaget ska bedriva detaljhandel med fisk och därmed förenlig verksamhet.
Korshags Food AB
Org.nr: 556242-1494
Aktiebolaget ska bedriva beredning och handel med fisk och andra livsmedelsprodukter.