Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Filmfotograf i Täby

Johan Palm AB
Org.nr: 556837-7799
Aktiebolaget ska bedriva stillbildsfotografering, filmfotograf, filmproduktion, musikbearbetning, musikproduktion samt idka därmed förenlig verksamhet.