Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Filmfotograf i Jönköping

Filmfotograf Magnus Roman AB
Org.nr: 556743-4989
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att ta hand om hela produktionsledet från idé till manus, inspelning, redigering, kopiering och distribution av film samt därmed förenlig verksamhet.