Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fik i Västerås

Aroskajens fik AB
Org.nr: 556702-2669
Bolaget ska bedriva kafé och restaurangverksamhet, catering samt därmed sammanhängande verksamhet.