Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fik i Trollhättan

VM car service AB
Org.nr: 556926-4046
Aktiebolaget ska bedriva bilverkstad, kioskvaror, mindre 50-60 tals fik