Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fik i Sollentuna

Anderzons Musik och Fik AB
Org.nr: 556884-7874
Bolaget skall verka som musikkonsult och arrangera konserter, bedriva kafé, bud, markarbeten och snöröjning samt hushållsnära tjänster och därmed förenlig verksamhet.