Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fik i Gustavsberg

Odenblad's FiK AB
Org.nr: 556831-8546
Aktiebolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva utveckling, utbildning och konsultverksamhet inom sjuk och friskvårds sektorn.