Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fik i Bovallstrand

FIK Fastigheter AB
Org.nr: 556718-0574
Bolaget ska bedriva fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning samt bedriva handel med värdepapper.