Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fik i Almunge

LiSa's fik AB
Org.nr: 556924-4188
Bolaget ska bedriva cafeverksamhet med kiosk och internetcafe. Bolaget ska även arragera kvällar med'trubadurband tillsammans med öl och vin försäljning. Bolaget kommer även att erbjuda catering och finnas tillgänglig fö ...