Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Festlokal i Stenkullen

Ställverket AB
Org.nr: 556958-6513
Bolaget skall bedriva utställningshall och konsulterande verksamhet inom detta område, festlokal och konsulterande verksamhet inom detta område samt därmed förenlig verksamhet.