Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Festlokal i Jonstorp

Bläsinge Gård AB
Org.nr: 556769-1653
Bolaget ska bedriva turistverksamhet, uthyrning av lokal samt därtill hörande verksamhet.