Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Festlokal i Göteborg

G-G Nöjesarrangemang AB
Org.nr: 556702-2594
Bolaget ska bedriva uthyrning av festlokal, bedriva nöjesarrangemang och idka caférörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Restaurang Svingeln festlokal & catering AB
Org.nr: 556961-5536
Bolaget ska bedriva restaurang, catering samt nöjesverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.