Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastighetsskötsel i Kalmar

BoService Sydost AB
Org.nr: 556448-7378
Bolaget skall förmedla koncept, tjänster och produkter inom media, affärsutveckling, telemarketing och redovisning till företag i tjänstesektorn samt uthyrning, tillsyn, byggservice, fastighetsskötsel och städning till p ...
Edvard Linderson AB
Org.nr: 556936-1339
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av bygg- och betongvaror, datakonsultverksamhet inom systemutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva fastighetsskötsel samt äga ...
Företagsservice i Kalmar AB
Org.nr: 556636-8600
Bolaget skall bedriva fastighetsskötsel, markarbeten, personaluthyrning, fastighetsförvaltning, handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Gunnar Flyberg RUT KB
Org.nr: 969665-6819
Fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel.
IdéBygg i Kalmar AB
Org.nr: 556939-0486
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med byggentreprenad och fastighetsskötsel jämte därmed förenlig verksamhet.
Incita Fastighetsservice AB
Org.nr: 556301-9297
Bolaget skall bedriva fastighetsskötsel samt därmed förenlig verksamhet.
Joacim Petersson Fastighetsservice AB
Org.nr: 556386-7448
Bolaget skall bedriva fastighetsskötsel, målning, snickeri, allmänna reparationer, reklamverksamhet, uthyrning av transportmedel samt idka därmed förenlig verksamhet.
Jonte's Rep & Underhåll AB
Org.nr: 556521-8624
Bolaget ska bedriva verksamhet inom VVS, maskinreparationer inom främst glasindustrin, fastighetsskötsel, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Kroppkakan Kalmar AB
Org.nr: 556854-4232
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av Kroppkakor, handel med antika föremål, fastighetsskötsel, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Skötselbolaget D & U AB
Org.nr: 556717-3462
Bolaget ska bedriva trädgårds- och fastighetsskötsel, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. Integration och utbildning av ungdomar.
T&T Travservice KB
Org.nr: 916424-6630
Träning av travhästar. Fastighetsskötsel och trädgård.
TEKEN konsult AB
Org.nr: 556686-3329
Bolaget ska bedriva fastighetsskötsel, service och underhåll på industriinventarier inom livsmedelsindustrin, konsultationer inom livsmedelsproduktion marknadsbearbetning personal och management, äga och förvalta fast eg ...