Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastighetsmäklare i Vetlanda

Carlfo Fastighets AB
Org.nr: 556681-9065
Bolaget skall bedriva förvaltning av, och handel med, fast egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Carlström Project AB
Org.nr: 556415-2386
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper, äga och förvalta fastigheter, bedriva konsultverksamhet inom fastighets- överlåtelser, fastighetsförvaltning och företagsledning inom fastighetssektorn samt bedriva handel med ...
Dekundus AB
Org.nr: 556508-6286
Bolaget skall bedriva byggkontroll, besiktning, fastighetsförmedling, reklamproduktion och fastighetsförvaltning samt handel med aktier och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsmäklarna i Vetlanda AB
Org.nr: 556634-3454
Bolaget skall förmedla fastigheter och företag jämte handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Fridells Måleri AB
Org.nr: 556658-2192
Bolagets verksamhet är att bedriva måleri- och fastighetsservice, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Höglandets Egendomsbyrå AB
Org.nr: 556763-7862
Bolaget ska bedriva ekonomisk och juridisk rådgivning till jord- och skogsägare, fastighetsförmedling, utbildningsverksamhet inom skogliga frågor, förvaltning av jord- och skogsegendomar samt därmed förenlig verksamhet. ...
KHL Mäkleri och Konsult AB
Org.nr: 556797-7573
Bolaget ska bedriva mäklarverksamhet av fastigheter, lägenheter, företag och de kring tjänster som är förenliga med fastighets- förmedling. Bolaget ska även kunna handla med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Lilla Källviken AB
Org.nr: 556834-3155
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, aktier och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Njudung Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556580-8408
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Stordiket AB
Org.nr: 556752-1850
Bolaget ska bedriva värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
TTC i Vetlanda AB
Org.nr: 556876-5217
Bolaget skall bedriva tillverkning och projektering av småhus, köpa och förvalta fastigheter.
Åhlunds Fastighetsförmedling AB
Org.nr: 556757-6730
Bolaget skall bedriva fastighetsmäkleri samt därmed förenlig verksamhet.