Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Vissefjärda

LMC Skog i Vissefjärda AB
Org.nr: 556801-4319
Bolaget ska bedriva skogsavverkning och konsultationer inom skogsnäringen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Målatorp Rökeri AB
Org.nr: 556444-6267
Bolaget skall bedriva livsmedelshandel, rökeri och uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Olle och Thomas Persson i Småland AB
Org.nr: 556294-5047
Bolaget skall driva försäljning och förvaltning av nya och begagnade fastigheter, byggentreprenadverksamhet, handel med företrädesvis fast egendom, transportverksamhet, affärsrådgivning samt idka därmed förenlig verksamh ...