Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Visingsö

Kumlaby Lantbruks AB
Org.nr: 556327-1450
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Visingsö-Bostäder AB
Org.nr: 556038-5428
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta, utveckla, bebygga, förvärva, samt hyra ut fastigheter med huvudinriktning på bostäder, affärslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget har ...
Örnbar AB
Org.nr: 556550-7570
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.