Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Virsbo

Jolec HB
Org.nr: 916931-7758
Förvaltning av fastigheter och uthyrning av lägenheter och lokaler. Underhåll och ombyggnader av fastigheter och lokaler. Bedriva alternativmedicinsk klinik innefattande utbildning, kurs verksamhet, forskning och behandl ...
Stall Waltzing Queen HB
Org.nr: 969657-5050
Service och försäljning av kontorsutrustning, tävlingsverksamhet med travhästar samt försäljning och uthyrning av fastigheter.
Wirsbo Tools AB
Org.nr: 556406-8137
Bolaget ska bedriva ägande och förvaltande av fastigheter, tillverka och sälja verktyg, uppfödning av travhästar samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.