Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Valskog

Joki Konsult AB
Org.nr: 556790-8297
Aktiebolaget ska bedriva ny- och ombyggnader av fastigheter och därtill hörande verksamheter samt tillverkning av moduler för ovan nämda verksamheter.
Köping Njord 6 AB
Org.nr: 556918-2677
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Köping Njord 7 AB
Org.nr: 556920-2194
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.