Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Undrom

Boteåbygdens Utveckling EF
Org.nr: 769600-2927
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att låta uppföra, förvärva eller hyra fastigheter 'lokaler i Boteåbygden samt att förvalta, utrusta och upplåta dessa till medlemmarna för be ...
P E Altins Förvaltnings AB
Org.nr: 556481-4910
Bolaget skall bedriva uppfödning av och tävlingsverksamhet med travhästar, förvaltning av aktier, värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Undroms Handel AB
Org.nr: 556723-1781
Bolaget ska bedriva handel med livsmedel och specialvaror, turistverksamhet, förvaltning av fastigheter samt handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.