Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Tingstäde

Banne Invest AB
Org.nr: 556898-4560
Bolaget ska investera i mark, fastigheter och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Brandthäll Förvaltnings AB
Org.nr: 556216-5430
Bolaget skall bedriva köp och försäljning, förmedla och förvalta fastigheter och tomter jämte därmed förenlig verksamhet, bedriva juridiska och ekonomiska konsultationer, bedriva handel med värdepapper jämte därmed fören ...
Byego AB
Org.nr: 556933-1258
Aktiebolaget ska bedriva service och reparation av motorfordon. Reklam, tryckeri. Postorder & webbförsäljning av elcigaretter samt diverse presentartiklar. Tillverkning och uthyrning av vindskyltar. Markservice och under ...
Erik Hultgrens Fastigheter AB
Org.nr: 556778-5463
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med och exploatering av fastigheter, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Lickairs Invest AB
Org.nr: 556706-5874
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende köp och försäljning av fastigheter, byggnadsentreprenader samt fastighetsmäkleri. Bolaget skall köpa, uppföra och förvalta fastigheter, tomter och mark, samt annan därmed ...
MiLa Plåt AB
Org.nr: 556698-6369
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av plåtdetaljer till fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Mix Business AB
Org.nr: 556558-6582
Bolaget skall bedriva restaurang och försäljning av dagligvaror samt entreprenadverksamhet inom skogsvård och markanläggningar. Bolaget skall även äga och förvalta aktier och andelar samt fastigheter.
New Stable i Bålsta AB
Org.nr: 556422-9507
Bolaget skall bedriva drift av stall och ridhus samt därmed förenlig verksamhet samt bedriva handel med hästar och häst- foder i Sverige och utomlands. Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet avseende köp och förs ...
Stenkyrka Fastigheter AB
Org.nr: 556837-9696
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.