Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stugun

AB Sjögård Entreprenad
Org.nr: 556638-1538
Bolaget skall bedriva väg- och markarbeten, uthyrning av entre- prenadmaskiner och personal, transporter av maskiner samt äga, förvärva och förvalta fastigheter och värdepapper.
Allservice i Östersund AB
Org.nr: 556696-2188
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, byggnationer och underhåll av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Carolas Bensin & Livs AB
Org.nr: 556605-8581
Bolaget skall bedriva bensinstationsrörelse och närbutik, bedriva reparations- och serviceverkstad för motorfordon, försäljning av livsmedel, detaljhandelsrörelse med dagligvaror, evenemang-, restaurang-, hotell- och cat ...
Henrik Henriksson Bygg & Rep AB
Org.nr: 556862-0677
Aktiebolaget ska bedriva reparationer och nyproduktioner samt konsultationer inom byggbranschen, handel med värdepapper och fastigheter därmed förenlig verksamhet.
J&E Pettersson Åkeri i Stugun AB
Org.nr: 556747-5024
Aktiebolagets verksamhet ska vara att driva åkerirörelse samt idka handel med värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Köttsjöns Gräv AB
Org.nr: 556608-0353
Föremålet för bolagets verksamhet är entreprenadarbeten såsom grävning, schaktning, snöröjning, åkeriverksamhet, vägarbeten samt uthyrning av maskiner och personal. Bolaget ska även tillhandahålla verkstadsarbeten såsom ...
Lars Blixt Skogsentreprenad AB
Org.nr: 556912-5056
Bolaget skall bedriva skogsentreprenad och verkstad för reparationer av maskiner och fordon, vidare skall bolaget äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Wiklunds Fastigheter i Höglunda HB
Org.nr: 969717-4390
Bolaget ska äga, förvalta och uthyrning av fastigheter. Bedriva snickeri och byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Överammers vattenförening u.p.a.
Org.nr: 716414-5471
Föreningen har till ändamål att utföra, driva och underhålla anläggning för vattenförsörjning för medlemmarnas fastigheter inom Överammer i Ragunda kommun av Jämtlands län. I föreningens uppgifter ingår sålunda bl a ansk ...