Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stjärnhov

Aspöwall AB
Org.nr: 556837-5645
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bodin Brothers Fastighets AB
Org.nr: 556562-3773
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper, utföra byggnationer, snickeri- och inredningsuppdrag inom byggbranschen och därmed förenlig verksmahet.
FCQ Sverige AB
Org.nr: 556991-8120
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, försäljning, tillverkning, affärsutveckling och konsultation inom fastigheter, bilar och båtar samt därmed förenlig verksamhet.
KENWAS AB
Org.nr: 556453-6521
Bolaget ska bedriva fastighetsförsäljning på uppdrag samt mäkleriverksamhet. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom företagsledning till byggbranschen. Bolaget ska bedriva handel med och uthyrning av ...
Leif GW Persson AB
Org.nr: 556329-2043
Bolaget skall bedriva utrednings-, informations, rådgivnings-, föreläsnings- och författarverksamhet inom det samhällspolitiska området och med särskild inriktning på sådana frågor som gäller brottslighet samt åtgärder m ...
NT Gruppen AB
Org.nr: 556576-6721
Bolaget kommer att bedriva verksamhet som entreprenad inom bygg, byggprojektledning, tillbyggnadsarbeten och nybyggnationer av fastigheter, renhållning, transport, lokalvård, mark och anläggning, vägunderhåll, snöröjning ...
Ottersnäs nya torfAB
Org.nr: 556008-7461
Bolaget skall bedriva torvtillverkning, kapitalförvaltning samt köp och försäljning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Stjärnhovs Lanthandel AB
Org.nr: 556553-0549
Bolaget bedriver livsmedelshandel, förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Ånhammars Säteri AB
Org.nr: 556055-5301
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av jordbruks- fastigheter och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verk- samhet.