Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Sköldinge

Näslunds Management AB
Org.nr: 559005-2519
Konsultverksamhet avseende utbildning, avancerad coaching och mentorskap i ledande befattningar testledning, projektledning, verksamhetsutveckling och koordinering. Äga och förvalta fastigheter.
PCT Teknik AB
Org.nr: 556453-2710
Bolaget ska bedriva utveckling avseende utrustning för rengöring av skorstenar och ventilationsrör inom bostäder och proecessindustri och avloppsutrustning samt försäljning av turbiner. Bolaget ska även äga och förvalta ...
Skalunda Gruvan's Elektriska AB
Org.nr: 556647-8771
Bolaget skall bedriva elektriska installationer och konsultation inom denna bransch, förvaltning av fastigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.