Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Skåpafors

Föreningen Folkets Hus i Skåpafors u.p.a.
Org.nr: 762000-0492
Ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art är att efter förvärvande av fastigheter samt byggande av hus, borthyra och tillhandahålla Skåpafors samhälles samtliga organisationer och enskilda, lämpliga möte ...
Libea Invest HB
Org.nr: 969687-3901
Köpa, äga förvalta och uthyra fastigheter, uthyrning av fordon, försäljning av present- och trädgårdsartiklar, servering, gästgiveri och konferensverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.