Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Sjuntorp

AB Sjuntorps Fastigheter
Org.nr: 556697-3268
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Forslundens Fastigheter AB
Org.nr: 556779-5470
Bolaget ska förvärva, sälja, äga, förvalta och upplåta fastigheter med bostäder. Bolaget ska även bedriva förvaltnings- och driftuppdrag för andras räkning samt därmed förenlig verksamhet.
H. Nordqvist Gräv & Linje AB
Org.nr: 556642-5525
Bolaget skall bedriva schakt-, anläggning-, byggnads-, och linjeentreprenader samt handel och förvaltning av aktier och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Mattias Bygg&Kakel i THN AB
Org.nr: 556723-0882
Bolaget ska bedriva byggnadsentreprenader i form av mark-, snickeri-, kakel-, platt- och murningsarbeten till främst företag men även till privatpersoner samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed fören ...
SB Electro-tech AB
Org.nr: 556217-6841
Bolaget skall bedriva försäljning av produkter och tjänster inom el, elektronik och mekanik, äga och förvalta fastigheter samt bedriva handel med värdepapper.
Sign Design Väst AB
Org.nr: 556454-6959
Bolaget skall driva fastighetsförvaltning, handel med fastigheter, jord- och skogsbruksverksamhet, utbildningsverksamhet inom språk, ekonomi, teknik och data, tävling - avel och handel med hästar, handel med värdepapper, ...
SIM Förvaltning AB
Org.nr: 556504-8955
Bolaget ska bedriva schakt- anläggning- byggnads- och linje entreprenad, redovisning och administrativa tjänster, fotvård, handel och förvaltning av aktier och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Timek AB
Org.nr: 556341-3128
Bolaget skall utveckla, tillverka och försälja utrustning för automatisk materialhantering, legotillverkning för verkstadsindustrin, äga och förvalta fastigheter samt äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhe ...
Trollhättans Stålmontage AB
Org.nr: 556883-3023
Bolaget ska bedriva montage och tillverkning av byggnadssmide, cisterner, stålkonstruktioner, prefabricerade betongelement handel med värdepapper och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.