Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Sjötofta

Bergs Fegen Fastigheter AB
Org.nr: 556888-1295
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Lanke Förvaltning AB
Org.nr: 556806-6277
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet, företags- och ledningsfrågor inom främst bilbranschen, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Vilingen AB
Org.nr: 556850-3535
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.