Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Sibbhult

Färeköps Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 559007-1022
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Göingehem AB
Org.nr: 556166-9481
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Östra Göinge kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. Förutom egen f ...
Örmo Bruk AB
Org.nr: 556484-5336
Bolaget skall bedriva handel med stålprodukter, metall och begagnade maskiner, tillverkning och konsulttjänster inom verkstadsindustrin, förvaltning av fastigheter, mark och aktier, lantbruksverksamhet och uppfödning av ...