Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Sandhult

CGM Holding AB
Org.nr: 556871-5311
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer avseende operatörsmiljö inom processindustrin samt förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Doc Goraya Sweden HB
Org.nr: 969776-0909
Bolaget skall bedriva konsultuppdrag inom hälso- och sjukvård, bemanning av vårdenheter via läkare- och övrig personal- outsourcing, äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig ...
Hällered Åkeri AB
Org.nr: 556373-7039
Bolaget skall bedriva godstransporter samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Wacello AB
Org.nr: 556791-7454
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter samt konsultverksamhet inom mark, skog, el och byggentreprenader. Handel med värdepapper.