Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Riddarhyttan

cccc - utveckling EF
Org.nr: 769615-5360
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att med nytänkande och innovativa lösningar utveckla den småskaliga energiproduktionen samt andra nytänkande innovationer som gagnar miljö oc ...
Hägernäs Åkeri AB
Org.nr: 556551-2877
Bolaget skall bedriva godstransporter med lastbil, handel med och förvaltning av värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Riddarhyttan Fastigheter AB
Org.nr: 556987-3119
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.