Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Pålsboda

Dommerstalandets fastighetsbolag AB
Org.nr: 556869-9077
Bolagets verksamhet omfattar ägande och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt konsultverksamhet inom mekanisk industri samt därmed förenlig verksamhet.
Ek. för. Ösby Bredband
Org.nr: 769631-2052
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att samverka för att få fram fiberbredband till medlemmarnas fastigheter. Medlem deltar i verksamheten genom administrativt arbete och att up ...
Folkeson Åkeri Svennevad AB
Org.nr: 556562-7535
Bolagets verksamhet är åkeriverksamhet med huvudsaklig inriktning på djurtransporter och lantbruksprodukter, jord- och skogsbruk, uthyrning av personal, handel med och förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper o ...
Glottra Skog & Fastigheter AB
Org.nr: 556614-4126
Bolaget skall bedriva handel med rundvirke, skogsvård, skogsvärdering, rådgivning inom skogssektorn samt fastighetsmäkleri och därmed förenlig verksamhet.
Gunnarsson i Sättraberg AB
Org.nr: 556980-2746
Aktiebolaget ska bedriva handel med skogsprodukter, förvaltning av fastigheter, jakt, fiske och entreprenadverksamhet inom skog och fastighetsförvaltning, samt handel med fast egendom och värdepapper jämte därmed förenli ...
GW Facility Management AB
Org.nr: 559012-9051
Konsultverksamhet avseende fastighetsförvaltning. Handel med fastigheter.
HENTON AB
Org.nr: 556509-4330
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, värdepapper, sälja bilar och båtar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hormonelle AB
Org.nr: 556658-8736
Bolaget skall köpa, sälja och förvalta fastigheter, patent- och patenträttigheter, bedriva handel med värdepapper, konst och antikviteter, bedriva läkarpraktik och medicinsk konsultverksamhet samt därmed förenlig verksam ...
Pålsboda Järn & Färg AB
Org.nr: 556833-6738
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av kontorsmaterial, städmaterial, elartiklar, järnhandelsvaror, färg och vitvaror samt post- och paketombud, utlämning av alkoholhaltiga drycker, handel med fa ...