Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Oxelösund

Anderssons Hemelektronik AB
Org.nr: 556928-6932
Bolaget ska bedriva handel med hemelektronik, foto, mobil telefoner, data, småel, ID-foton och bildtjänster samt'installeringmontering av parabolantenner, handel med och förvaltning av värdepapper, fastigheter och företa ...
Borox International AB
Org.nr: 556242-7467
Bolaget skall bedriva tillverkning av och handel med härdade och manufakturerade stålprodukter, handel med aktier, värdepapper och fastigheter samt driva därmed förenlig verksamhet.
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Org.nr: 556643-8031
Aktiebolaget skall äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva segel, kapell och dyntillverkning samt reparationer och försäljning av båttillbehör och därmed fö ...
Ekonomiska Föreningen Matrikeln i Oxelösunds stad
Org.nr: 719000-0534
Föreningen har till ändamål att främja medlemamrnas ekonomiska intressen genom att förvärva fastigheten Matrikeln nr 12 och därpå uppförda byggnader, innehållande centralvärme- och varmvattenanläggning samt garage, avsed ...
Enars Segelmakeri AB
Org.nr: 556858-1754
Bolaget ska äga, utveckla och förvalta fast egendom, huvudsakligen fastigheter och lokaler samt driva annan därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsbolaget Stallörten AB
Org.nr: 556627-8247
Bolaget skall förvalta och hyra ut egna fastigheter samt förvalta bolagets avkastning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Hajbex AB
Org.nr: 556811-4986
Bolaget ska bedriva personlig assistans, förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Jogersö Bygg & Konsult AB
Org.nr: 556599-2822
Bolaget skall bedriva verksamhet inom byggbranschen och tillhandahålla konsult-, bygg- och uthyrningstjänster, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Jogersö Invest AB
Org.nr: 556588-8939
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen, utföra administrativa och företagsledande tjänster, äga och förvalta fastigheter och aktier samt annan därmed förenlig verksamhet.
KA Rasmussen Förvaltning AB
Org.nr: 556790-3868
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med värdepapper, fastigheter samt äga aktier i andra bolag och därmed förenlig verksamhet.
Kurt Rasmussen Försäljnings AB
Org.nr: 556500-8975
Bolaget skall förmedla byggnadsentreprenader, sälja fönster- renoveringar, äga fastigheter, fastighetsförvaltning samt uthyrning av fastigheter, driva hotellverksamhet, köpa och sälja, uppföda och träna hästar samt att d ...
Kustbostäder i Oxelösund AB
Org.nr: 556527-0062
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Oxelösunds kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter som ägs av Oxelösunds kommun eller de bolag som ingår i kommunens aktiebolagsrättsliga ...
Optimerax AB
Org.nr: 556704-8367
Bolaget ska äga, förvalta och idka handel med fast och lös egendom främst fastigheter, värdepapper och metaller såväl inom riket som utomlands och idka därmed förenlig verksamhet. Utöver detta skall bolaget utföra prospe ...
Per Malmqvist i Oxelösund AB
Org.nr: 556349-6875
Bolaget skall bedriva livsmedelshandel, leasing och uthyrning av inventarier, uthyrning och förvaltning av fastigheter samt handel med värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Robox AB
Org.nr: 556717-2894
Bolaget ska bedriva handel med och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Staffan Påhlson Investment AB
Org.nr: 556917-7115
Aktiebolaget skall äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom, fastigheter, företag, travhästar och därmed förenlig verksamhet.
Stenvik OXD AB
Org.nr: 556857-7000
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom företagsledartjänster, underhåll och reparation av golv och golvläggning. Bolaget skall äga och förvalta värdepapper, fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Totalfriskvården Sverige AB
Org.nr: 556997-9056
Friskvård såsom personlig träning, kroppsbehandlingar, föreläsningar inom kost, träning och hälsa, upplevelser t.ex. paddling, vandring och skärgårdsturer med passagerarbåtar. Bemanning av personliga tränare, kroppsterap ...
Underhållsutveckling, Thomas Ålund AB
Org.nr: 556418-9479
Bolaget skall bedriva konsultation och utbildningsverksamhet inom underhåll och produktion, främst pappersmassaindustri och kommunala uppdrag samt uthyrning av verktyg och maskiner i anslutning härtill. Vidare ska bolage ...
Vinterklasen Invest AB
Org.nr: 556476-3596
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, utföra nybyggnation, tillbyggnation, reparation samt drift och fastighetsskötsel på fastigheter, industribyggnader, idrottsanläggningar och tomtmark. Även drift och skötsel av ...