Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Nykroppa

Hults Fastigheter AB
Org.nr: 556873-0526
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva åkeriverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
Skogstorpa Fastigheter AB
Org.nr: 556649-6831
Bolaget skall förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Sweranda Fastigheter AB
Org.nr: 556489-3807
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter, renovering och förvaltning av fastigheter, handel med fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.