Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Nybrostrand

BYGG & design i Nybrostrand AB
Org.nr: 556691-4411
Bolaget skall bedriva ny-,om- och tillbyggnad samt renovering av fastigheter, projektering ritningar och design samt därmed förenlig verksamhet
Fredrik Roxenius AB
Org.nr: 556715-1302
Bolaget skall bedriva chefsrekrytering, personalurval samt företagsrådgivning i organisationsfrågor, idka handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Glimåkra Biovärme AB
Org.nr: 556853-9505
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva produktion och distribution av värmeenergi med därtill hörande energitjänster, att därvid möjliggöra larm, bevakning, reglering och styrning av värmesystem, att i erforder ...
GOT Fastighets AB
Org.nr: 556903-7343
Uthyrning och handel av fastigheter
Hästveda Bioenergi AB
Org.nr: 556834-2934
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva produktion och distribution av värmeenergi med därtill hörande energitjänster, att därvid möjliggöra larm, bevakning, reglering och styrning av värmesystemet, att i erford ...
NORREVÅNG AB
Org.nr: 556405-9334
Bolaget skall bedriva markentreprenad, uthyrning av anläggningsmaskiner såsom grävmaskin och lastare, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Roslins Fastighets AB
Org.nr: 556939-1229
Bolaget ska bedriva försäljning av fastigheter och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Roslins Förvaltning AB
Org.nr: 556733-6614
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Sunsix HB
Org.nr: 916588-7341
Köp och försäljning, renovering och bygg inom fastighets- branschen, handel med byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Ystad Golvservice AB
Org.nr: 556835-2768
Aktiebolaget ska bedriva golvservice, handel med golv, förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.