Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Norrhult

Errol Fastigheter i Småland AB
Org.nr: 556500-2861
Bolaget skall bedriva förvaltning och handel med fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva inköp, försäljning samt tävlingsverksamhet med travhästar.
Klavre Fastigheter AB
Org.nr: 556942-0655
Bolaget skall bedriva ägande och förvaltande av fastigheter och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta värdepapper.
Kullafors AB
Org.nr: 556444-4247
Bolaget skall bedriva tillverkning av blästerdekaler för dekorationsändamål, elproduktion, försäljning och installation av värmepumpar samt äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Nottebäcks Djurtransporter & Lantbruk AB
Org.nr: 556824-5111
Bolaget ska bedriva transporter av slakt- och livdjur, uppfödning av djur och utföra entreprenadtjänster såsom körning av ensilage, pressning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta fastigheter ...
P-O'S Sprängtjänst & Söner AB
Org.nr: 556797-3465
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom transport, schakt och sprängning, lantbruk och skogsbruk, stuteri- och avels- verksamhet, bedriva tävlings- och utbildningsverksamhet för häst och ryttare, samt förvaltning ...
PB Fastighet i Norrhult AB
Org.nr: 556391-2236
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter. Bolaget skall dessutom utföra reparationer och ombyggnadsarbeten på fastigheter och därmed förenlig verksamhet.