Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Näsviken

Björn Lundén Information AB
Org.nr: 556293-9982
Bolaget skall bedriva kursverksamhet, utgivning av böcker och informationsmaterial, försäljning av datorprogram och därtill hörande service- och supportverksamhet, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt idka där ...
Dellenbygdens Fordonsassistans AB
Org.nr: 556867-5606
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, handel, uthyrning, reparationer och underhåll av fordon med tillbehör, service, underhåll och förvaltning av fastigheter samt personaluthyrning.
Ekonomiservice i Hudiksvall AB
Org.nr: 556806-9230
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom redovisning och beskattning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter och värdepapper.
Fastighetsbyrån Egon Andersson AB
Org.nr: 556771-2491
Bolaget skall bedriva konsultation inom fastighetsbranschen, handel med fastigheter och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Hudiksvalls Ingenjörsbyrå AB
Org.nr: 556746-3350
Bolaget ska bedriva konsulterande ingenjörsbyrå inom värme, ventilation- och sanitetsbranschen, äga och förvalta värdepapper och fastigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Käppudden AB
Org.nr: 556539-0753
Bolaget skall bedriva köp, försäljning och förvaltning av aktier och andra värdepapper samt fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Programgruppen i Stockholm AB
Org.nr: 556581-0784
Bolaget skall bedriva kursverksamhet, utgivning av informationsmaterial, konsultation inom skatt och ekonomi, försäljning av datorprogram och därtill hörande service- och supportverksamhet, förvaltning av fastigheter och ...
Svågadalens Konferens & Vildmarkscenter AB
Org.nr: 556217-6296
Bolaget skall bedriva fiskodling, stuguthyrning, arrangemang av fritidsaktiviteter och konferenser, restaurangrörelse, försäljning av livsmedel via automater, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt idka därmed f ...