Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Moheda

Entramo AB
Org.nr: 556609-8918
Bolaget ska bedriva entreprenadarbeten, fastighetsskötsel, mark- och anläggningsarbeten, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva tillverkning och försäljning av betongvaror företrädesvis för byggändamål ...
Grännaforsa Gruppboende AB
Org.nr: 556387-7835
Bolaget skall bedriva värdepappersförvaltning, äga och förvalta fastigheter, konsulttjänster inom vårdsektorn, vård och service till boende i servicehus samt idka därmed förenlig verksamhet.
Kjellssons Trä & Bygg AB
Org.nr: 556291-9745
Bolaget skall syssla med byggnation och reparation av fastigheter, byggmaterielförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Lönshults Stall & Handels AB
Org.nr: 556472-6577
Bolaget skall bedriva uppfödning av och tävlingsverksamhet med hästar, handel med fastigheter, industrimaskiner företrädesvis för mekanisk verkstad och träindustri, kontorsinventarier och hästsportartiklar och därmed för ...
Mistelås Socken EF
Org.nr: 769619-8733
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla tjänster som främjar utveckling för att bevara en livskraftig och fungerande landsbygd. Tjänsterna omfattar nätanslutning ...
MR Markiser AB
Org.nr: 556711-5877
Aktiebolaget ska bedriva handel med solskyddsprodukter, handel med värdepapper, förvaltning av och handel med fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Smäckens Fastighets AB
Org.nr: 556612-8236
Bolaget skall bedriva handel och förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Strömline AB
Org.nr: 556425-9751
Bolaget skall bedriva hästuppfödning, hingsthållning och avelsverksamhet, handel med trävaror, samt handel med och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.