Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Mellösa

Boing Invest AB
Org.nr: 556214-5960
Bolaget skall bedriva förvaltning, köp och försäljning av värdepapper och fastigheter, utföra konsulttjänster inom ekonomi, administration och IT samt tillhandahålla övriga IT-tjänster samt idka därmed förenlig verksamhe ...
Merstola Fastighets AB
Org.nr: 556366-3078
Bolaget skall ha till ändamål att äga och förvalta fast egendom, uthyra fastigheter import och grossistförsäljning av bänkskivor och annan köksinredning av natursten, import och försäljning av hem- och kontorsinredning s ...
Mälby Bygg Fredrik Karlsson AB
Org.nr: 556592-7992
Bolaget skall utföra markanläggnings-, vvs-, betong-, snickeri- och renoveringsarbeten avseende fastigheter och annan fast egendom ävensom köp och försäljning samt uthyrning och därmed förenlig verksamhet.