Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Lysvik

BW & LR Fastighets AB
Org.nr: 556792-9806
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet.
Bygg & Villavård, Ulf-Göran Johansson AB
Org.nr: 556414-2619
Bolaget skall utföra bygg- och reparationsarbeten och äga och förvalta fastigheter, bedriva uthyrning av byggmaskiner, trädgårdsmaskiner, bilar, släpfordon och fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bäverungen AB
Org.nr: 556715-8281
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
KBet B Erdmann & Co
Org.nr: 973201-1599
Förvaltning av fastigheter
KBet Odalmannen
Org.nr: 969732-2080
Förvalta och äga fastigheter.
KBet Vallhunden
Org.nr: 969732-1512
Förvalta och äga fastigheter.
Last och Gräv Entreprenad i Torsby AB
Org.nr: 556438-2918
Bolaget har till föremål för sin verksamhet, att bedriva inköp och försäljning av grus, gruskrossning, godstransporter, schakt och planeringsarbeten, handel med fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Lisjöns Fastighets AB
Org.nr: 556545-1118
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, fast och lös egendom, försäljning av biovärme till lägenhetsinnehavare samt handel med värdepapper. Samt därmed förenlig verksamhet.
Nol i Gårn Lantbruks AB
Org.nr: 556867-7438
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva markentreprenader, snöröjning, upparbetning och försäljning av lantbruksprodukter, idka handel med värdepapper samt äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verks ...
Vallhunden AB
Org.nr: 556715-8299
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Vallhunden Fastighets AB
Org.nr: 559013-3517
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.