Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Köpmanholmen

Bygg-Const Nord AB
Org.nr: 556595-5886
Bolaget skall bedriva konsultering och projektledning samt försäljning, export, import av byggmaterial, och förmedling av produkter och tjänster inom byggbranschen, äga och förvalta fastigheter ävensom idka annan därmed ...
Equity SWTAB AB
Org.nr: 556113-2340
Föremål för bolagets verksamhet är att förvalta fastigheter och aktier samt annan därmed förenlig verksamhet.
Hans Ulf Service AB
Org.nr: 556940-7918
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och bostäder, bedriva bygg- och anläggningsverksamhet, värdepappershandel, köp och försäljning av skog och mark samt därmed förenlig verksamhet.
Håkan Strandberg Fastigheter AB
Org.nr: 556941-1274
Bolaget skall äga, förvalta och producera, mark och byggnader, bedriva konsulterande verksamhet inom byggbranschen samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Äga och förvalta värdepapper.
Johan Lindells Bygg.se i ö-vik AB
Org.nr: 556987-9777
Bolaget skall bedriva byggnadsentrepenadverksamhet, byggserviceverksamhet, övriga förekommande verksamheter inom byggbranschen, försäljning av byggmaterial, äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta fast och lös ege ...
Nordisk Ställningsmontage i Sverige AB
Org.nr: 556775-6977
Bolaget skall bedriva tjänster och handel inom byggbranschen, äga, förvalta och handla med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Roxz Fastigheter AB
Org.nr: 556961-2848
Bolaget skall äga, förvalta och sälja fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Wemla Holding AB
Org.nr: 559037-6470
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT-verksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska förädla företagsidéer samt därtill hörande konsultationer och utbildning. Bolaget ska även förvalta fastigheter, aktie ...