Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Knislinge

A. Andersson i Knislinge Byggnads AB
Org.nr: 556252-6243
Bolaget skall utföra byggnadsentreprenader, förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
B-haken AB
Org.nr: 556629-0705
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Bivaröds Gård AB
Org.nr: 556493-3173
Bolaget ska driva lantbruks- och åkeriverksamhet, förvaltning av fastigheter, bygg- och entreprenadverksamhet, produktion och försäljning av biobränslebaserad värme jämte handel med värdepapper och fordon samt idka därme ...
Br Olvegårds Fastighets AB
Org.nr: 556969-2105
Bolaget skall bedriva bygg- och entreprenadverksamhet, förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Kan El i Kristianstad AB
Org.nr: 556614-8044
Bolaget skall bedriva ström-, el- och svagströmsinstallationer, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Lillehem Teknik AB
Org.nr: 556758-8214
Bolaget ska bedriva handel med byggmaterial, möbler och inredningsdetaljer, förvaltning av fastigheter, bygg- och entreprenadverksamhet, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Skrinnaren AB
Org.nr: 556948-6698
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Wanås Agrikonst AB
Org.nr: 556943-5448
Föremålet för bolagets verksamhet är utöva konsultverksamhet inom branscherna skogsbruk och jordbruk, verksamhet med drift av jordbruk och skogsbruk, verksamhet med uthyrning av fastigheter, konsultverksamhet inom konst ...
Wanås Gods AB
Org.nr: 556402-1003
Bolaget skall bedriva skogsbruk och jordbruk, animalieproduktion, jaktförvaltning och jaktförsäljning, energiproduktion, konferensverksamhet, utöva konsultverksamhet inom branscherna skogsbruk, jordbruk och juridik samt ...