Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Järbo

Björkvallen EF
Org.nr: 769611-7386
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga, förvalta och utveckla fastigheter för fritidsändamål till medlemmarnas nyttjande samt att bedriva därmed förenlig verksamhet såsom v ...
Björnmyrs Bygg och El AB
Org.nr: 556757-9445
Bolaget ska bedriva försäljning av material och installation av data, tele- och elteknik, utföra byggnadsarbeten, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Branäs Mountain Lodge Fastighet AB
Org.nr: 556953-9280
Bolaget ska bedriva uthyrning och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Haapas Entreprenad AB
Org.nr: 556835-0895
Aktiebolagets verksamhet ska vara bygg & markentreprenad, åkeriverksamhet, konsultverksamhet inom industrirörs- & VVSverksamhet och fiskodling samt förvalta värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksa ...
Henriksson Villaförsäljning i Gävle AB
Org.nr: 556621-8953
Bolaget skall bedriva byggentreprenadarbeten, fastighets- och värdepappersförvaltning samt köp, försäljning och förmedling av fastigheter och byggnader ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
JTW - Fastigheter HB
Org.nr: 969640-0127
Fastighetsförvaltning.
Järbo Bygg & Kakel AB
Org.nr: 556773-1673
Bolaget skall bedriva verksamhet med byggentreprenad, fasadputsning och plattsättning samt att äga och förvalta värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Järbo Industrifastigheter AB
Org.nr: 556948-7738
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och industrilokaler samt därmed förenlig verksamhet.
Karolex Business Development AB
Org.nr: 556927-5570
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom sälj-, ledarskap-, och organisationsutveckling och därmed förenlig verksamhet, företagsrådgivning, försäljning, förmedling och värdering av företag och därmed förenlig verksam ...
Kungsbergets Hotellfastighet AB
Org.nr: 556847-7920
Bolaget ska bedriva uthyrning och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Kungsfors Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556457-3847
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Mitt Event i Järbo AB
Org.nr: 556926-8344
Arrangemang för utbildning, team building, äventyr och upplevelser samt marknadskommunikation och därmed förenlig verksamhet med tillhandahållande av utrustning. Äga och förvalta fastigheter, äga, förvalta och handla med ...
Ord & Energi i Järbo AB
Org.nr: 556370-2868
Bolaget skall bedriva teknisk- och ekonomisk konsultverksamhet företrädesvis inom energisektorn, projektledning och kontroll, affärsutveckling, företagsvärderingar, handel med energiutrustningar, översättnings- och språk ...
ORD och ENERGI Förvaltning i Järbo AB
Org.nr: 556514-2246
Bolaget skall bedriva teknisk- och ekonomisk konsultverksamhet företrädesvis inom energisektorn, projektledning och kontroll, affärsutveckling, företagsvärderingar, handel med endergiutrustningar, översättnings- och språ ...
Stebol Fastighets AB
Org.nr: 556984-7873
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och industrilokaler och därmed förenlig verksamhet.
TYNELL ENERGY CONSULTING AB
Org.nr: 556896-5189
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom energi-kraft industrin och liknande industriområden, utveckla och marknadsföra energieffektiva värmesystem för fastigheter, driva mindre entreprenadverksamhet inom bygg och vä ...
VETTÅSEN SKOGSAVVERKNING AB
Org.nr: 556425-3515
Bolaget skall driva verksamhet i form av skogsavverkning, uthyrning av maskiner och fordon för skogsbruk, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt lantbruksdrift.