Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Istorp

Joanjo Fastigheter i Kungälv AB
Org.nr: 556926-6660
Bolaget skall förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.